• Tel: +31 (0)6 287 833 66

Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Marry and More, gevestigd aan Samuel de Marezhof 16, 3953 CH Maarsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.marryandmore.nl

Samuel de Marezhof 16, 3953 CH Maarsbergen

(06) 28 78 33 66

Mevrouw M.A. Vermeulen-Fiege is de Functionaris Gegevensbescherming van de eenmanszaak Marry and More. Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marry and More verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van haar diensten. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de klant of die de klant uit zichzelf verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, familieleden en trouwdatum.

Uw persoonsgegevens zijn voor Marry and More noodzakelijk, anders kan haar dienstverlening niet gerealiseerd worden. Persoonsgegevens zijn essentieel voor: de factuur, de offerte, de opdrachtbevestiging, het contactformulier en het draaiboek. Gegevens kunnen ook een rol spelen voor uw activiteiten op onze website. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor uw surfgedrag over verschillende websites/Social Media tools heen (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Instagram)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Marry and More wordt gezien als verantwoordelijke, aangezien zij haar klanten gaat ontzorgen. Marry and More verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van de offerte, de opdrachtbevestiging, de factuur en het draaiboek

 • Versturen van mail en behouden van contact

 • Om haar klanten te voorzien van goede diensten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Haar klanten te kunnen contacten en/of informeren over haar dienstverlening

 • Klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Met eventuele uitzondering aan derden, indien haar klant hier toestemming voor geeft. Het standpunt van Marry and More blijft dat alle werkzaamheden vanuit Marry and More wordt aangestuurd. Zij blijft hierin de verantwoordelijke naar haar klanten.

 • Het publiceren van dankwoorden, foto’s van haar klanten op de website, worden alleen na een persoonlijke goedkeuring van de klant uitgevoerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marry and More neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marry and More) tussen zit. Marry and More gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Wij maken gebruik van de volgende applicaties: Hostnet mail, WordPress website, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Excel en Word. Het contactformulier van de website www.marryandmore.nl/contact/ wordt alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen met de klant.

Wij gebruiken deze applicaties voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaliseren van onze diensten;

 • Het opstellen van de benodigde documenten is van groot belang om haar diensten naar wens uit te kunnen voeren

 • Het afstemmen van content op basis van uw interesses en aan de hand van u klik- en surfgedrag op Social Media

 • Het verstrekken van ervaringen om hiermee meer naamsbekendheid te creëren om hiermee meer klanten te kunnen werven.

 • Het publiceren van dankwoorden op de website, zorgt voor meer publiciteit

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders doen met bovenstaande applicaties die cookies bevatten. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marry and More bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marry and More deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij geen bewerkersovereenkomst, maar coördineert Marry and More als verwerkersverantwoordelijke. Klanten van Marry and More zullen eventueel een privacyverklaring van de derden doen toekomen, waarin beschreven staat dat zij op een veilige en betrouwbare wijze omgaan met persoonsgegevens. Het betreft alleen de gegevens: voor- en achternaam en adresgegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens wordt alleen aan derden verstrekt als u akkoord gaat me de privacyverklaring. Deze informatie is alleen noodzakelijk om de offertes met derden te kunnen bevestigen en afronden. Marry and More wilt haar klanten hier graag voor ontzorgen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Marry and More maakt geen gebruik van Cookies. Wij vragen u alleen bij het invullen van het contactformulier om goedkeuring van de gepubliceerde privacyverklaring. Echter houden wij het surfgedrag van Social Media in de gaten om onze diensten en producten hierop te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marry and More en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marry and More wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marry and More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

via [email protected]

Versie 24 mei 2018 1.0